Pháp Khí Mật Tông

Pháp Khí Mật Tông

DANH MỤC NỔI BẬT

TIN TỨC

Phật Bổn Sư Sakyamuni

Phật Bổn Sư Sakyamuni

  Phật Bổn Sư Sakyamuni là vị Phật sáng lập ra Phật giáo – một trong những tôn giáo co […]

Phật A Di Đà Amitabha

Phật A Di Đà Amitabha

Phật A Di Đà Amitabha là một trong những vị Phật thần thoại đến thế giới này với vai trò […]

Phật Dược Sư Medicine Buddaha

Phật Dược Sư Medicine Buddaha

Phật Dược Sư Medicine Buddaha là một vị Phật nổi tiếng với khả năng chữa bệnh của mình.Ngài bảo vệ […]

Mã Đầu Minh Vương Hayagriva

Mã Đầu Minh Vương Hayagriva

Mã Đầu Minh Vương Hayagriva là hóa thân phẫn nộ của Quán Thế Âm Bồ Tát, là một vị thần […]