Cửa Hàng Phật Giáo Mật Tông - Kim Cương Thừa

tuongtamlinh.com

DANH MỤC NỔI BẬT

TIN TỨC

Phật Bổn Sư Sakyamuni

Phật Bổn Sư Sakyamuni

  Phật Bổn Sư Sakyamuni là vị Phật sáng lập ra Phật giáo – một trong những tôn giáo co […]

Phật A Di Đà Amitabha

Phật A Di Đà Amitabha

Phật A Di Đà Amitabha là một trong những vị Phật thần thoại đến thế giới này với vai trò […]

Phật Dược Sư Medicine Buddaha

Phật Dược Sư Medicine Buddaha

Phật Dược Sư Medicine Buddaha là một vị Phật nổi tiếng với khả năng chữa bệnh của mình.Ngài bảo vệ […]

Mã Đầu Minh Vương Hayagriva

Mã Đầu Minh Vương Hayagriva

Mã Đầu Minh Vương Hayagriva là hóa thân phẫn nộ của Quán Thế Âm Bồ Tát, là một vị thần […]