-----------------
 • Tin tức sự kiện

  Phật Bổn Sư Sakyamuni

  14-10-2018 21:04

    Phật Bổn Sư Sakyamuni là vị Phật sáng lập ra Phật giáo – một trong những tôn giáo co […]

  Phật A Di Đà Amitabha

  14-10-2018 21:57

  Phật A Di Đà Amitabha là một trong những vị Phật thần thoại đến thế giới này với vai trò […]

  Phật Dược Sư Medicine Buddaha

  14-10-2018 20:50

  Phật Dược Sư Medicine Buddaha là một vị Phật nổi tiếng với khả năng chữa bệnh của mình.Ngài bảo vệ […]

  Mã Đầu Minh Vương Hayagriva

  14-10-2018 20:47

  Mã Đầu Minh Vương Hayagriva là hóa thân phẫn nộ của Quán Thế Âm Bồ Tát, là một vị thần […]

  Ngài Khổng Tước Minh Vương Mayura

  14-10-2018 20:21

  Ngài Khổng Tước Minh Vương Mayura là một vị tôn giả hầu cận Đức Phật,  cầm giữ giáo lệnh, hiện […]

  Ngài Vaisravana Tỳ Sa Môn Thiên Vương

  14-10-2018 20:33

  Ngài Vaisravana Tỳ Sa Môn Thiên Vương  là một vị thần bảo trợ Phật giáo, trấn phương Bắc, theo dõi […]

  Địa tạng vương Bồ tát (Ksitigarbha)

  14-10-2018 20:04

  Địa tạng vương Bồ tát (Ksitigarbha) là một trong những vị có vị trí vô cùng quan trọng được tôn […]

  Ngài hư không tạng AKASAGARBHA

  14-10-2018 20:01

  Ngài hư không tạng AKASAGARBHA(Hư không tạng Bồ tát) là một trong 8 vị Phật bản mệnh, cũng là một […]

  Manjushri Ngài Văn Thù sư lợi

  13-10-2018 15:05

  Manjushri Ngài Văn Thù sư lợi là một vị Bồ Tát tượng trưng cho trí huệ, cho kinh nghiệm giác ngộ, […]

  Ngài Yamataka Đại Uy Đức Minh Vương

  13-10-2018 15:15

    Đại Uy Đức Minh Vương hay đối trị Diêm La Tử Ma  là 1 trong 5 Đại Minh Vương. […]

  Ngài Vajrayogini Du Già Thánh Nữ

  13-10-2018 08:39

  Vajrayogini là Pháp thân nữ của Phật, là một vị Phật rất quan trọng trong Phật giáo Tây Tạng. Ngài là […]

  Ngài Ganesha Đại Thành Hoan Hỷ Thiên

  12-10-2018 21:49

  Ngài Ganesha Đại Thành Hoan Hỷ Thiên là là một vị thần đáng kính trong Ấn Độ giáo, với nhân dạng […]

   Chat với Tượng Tâm Linh