Thông Tin Bảo Mật

Tuongtamlinh.com tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin cá nhân của người dùng. Chính sách bảo mật sẽ giải thích cho người dùng biết cách chúng tôi tiếp nhận, sử dụng thông tin cá nhân. Chính sách này cũng sẽ giải thích các bước tuongtamlinh.com thực hiện để bảo mật thông tin.

     Đối với tuongtamlinh.com bảo vệ dữ liệu cá nhân là vấn đề rất quan trọng. Vì vậy,chúng tôi sẽ dùng thông tin cá nhân và thông tin khác liên quan đến người dùng tuân thủ theo nội dung Chính sách bảo mật. tuongtamlinh.com chỉ thu thập những thông tin cần thiết để phục vụ trong quá trình giao dịch trên website.
     1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Tuongtamlinh.com sẽ thu thập thôn tin cá nhân và nhiều thông tin liên quan đến người dùng khi người dùng muốn đặt hàng trên Website

     Tuongtamlinh.com thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin của người dùng cho quá trình giao dịch, cho những thông báo sau này và để phục vụ việc cung cấp các dịch vụ.Chúng tôi không giới hạn thông tin cá nhân: tên, giới tính, ngày sinh, email, địa chỉ, số điện thoại, fax, chi tiết thanh toán, hoặc tài khoản ngân hàng…
    2. Phạm vi sử dụng thông tin

Tuongtamlinh.com sẽ sử dụng thông tin người dùng cung cấp để xử lý đơn đặt hàng, cung cấp các dịch vụ,  theo yêu cầu của người dùng.
Chi tiết đơn đặt hàng của người dùng được chúng tôi lưu giữ nhưng vì lí do bảo mật nên tuongtamlinh.com không công khai trực tiếp được cho tất cả các khách truy cập.

   3. Thời gian lưu trữ thông tin
Thông tin cá nhân của khách hàng được lưu trữ vĩnh viễn trong hệ thống quản lý của công ty để tiện cho việc chăm sóc cũng như cung cấp kịp thời những dịch vụ tốt nhất đến khách hàng. Trong trường hợp khách hàng muốn yêu cầu hủy bỏ thông tin thì tuongtamlinh.com sẽ xóa vĩnh viễn những thông tin mà khách hàng đã cung cấp.
   4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân
   Tượng Tâm Linh
Địa chỉ:60B Nguyễn Sơn, F.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú

Điện thoại:   0126 343 6868
Email: lienhe@tuongtamlinh.com

  5. Tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân.
Thành viên có quyền trực tiếp yêu cầu ban quản trị của  tuongtamlinh.com sửa lại những sai sót trong quá trình thu thập dữ liệu mà không mất phí. Bất cứ lúc nào thành viên cũng có thể yêu cầu tuongtamlinh.com ngưng sử dụng dữ liệu cá nhân với mục đích tiếp thị.
tuongtamlinh.com cố gắng duy trì các dịch vụ của mình theo cách bảo vệ thông tin không bị phá hoại do vô tình hay cố ý.
  6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân
Tuongtamlinh.com có biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép hoặc trái pháp luật hoặc mất mát hoặc tiêu hủy hoặc thiệt hại cho thông tin của người dùng. Khi thu thập dữ liệu trên web, tuongtamlinh.com thu thập chi tiết thông tin cá nhân của người dùng trên máy chủ an toàn.
Người dùng tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống.
Mọi thông tin giao dịch sẽ được bảo mật nhưng trong trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu, tuongtamlinh.com sẽ buộc phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan pháp luật.