-----------------
 • Tượng Phật Kim Cang Tát Đỏa

  2.200.000 đ

  Tình trạng: Còn hàng

  Kim cang tat doa

  Hotline: 0981.21.7979
  Địa chỉ: 94 Nguyễn Ngọc Nhựt Tân Quý, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

  Kim Cang Tát Đỏa (Vajra-satva) là Hóa Thân màu nhiệm của năm Trí, năm Phật. Kim Cương Tát Đỏa là nghĩa tràn khắp tất cả nơi chốn, là nghĩa tối diệu thiện. Là thân miệng ý của Hạnh Nguyện mà Tâm Bồ Đề đã khởi lên, thảy đều bình đẳng, tràn khắp tất cả nơi chốn, thuần một Diệu Thiện. Do đủ mọi Đức, cho nên được tên gọi là Kim Cương Tát Đỏa Bồ Tát.

   Chat với Tượng Tâm Linh