-----------------
 • Tượng Đồng Vô Lượng Thọ Phật

  3.000.000 đ

  Màu sắc: Nâu

  Chất liệu: Đồng

  Kích thước: 33 cm

  Khối lượng: 1,7kg

  Tình trạng: Còn hàng

  Hotline: 0981.21.7979
  Địa chỉ: 94 Nguyễn Ngọc Nhựt Tân Quý, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

  Vô lượng thọ phật chính là Phật A Di đà. Đây chính là giáo chủ của thế giới cực lạc, nơi dành cho các vị thần tiên, các vị phật, la hán đã đắc đạo, chính Phật A Di đà là người khởi xứng, nhân vật lớn mở đường rộng lớn cho con đường phật pháp.

  Tuong dong vo luong tho phat

  Đức Phật Vô lượng thọ pháp hay đức phật A Di đà chính là một trong những vị phật xuất thân vô cùng cao quý. Thuở xưa, có một đại kiếp gọi là Thiện trì. Khi ấy tại cõi Tản đề lam thế giới có vua Chuyển Luân Thánh Vương, tên Vô Tránh Niệm, thống lãnh cả bốn xứ thiên hạ: một là Đông thắng thần châu, hai là Nam thiệm bộ châu, ba là Tây ngưu hóa châu, và bốn là Bắc cu lô châu, tiếng nhơn hiền đồn dậy bốn phương, đức từ thiện đượm nhuần khắp xứ, nên hết thảy nhân dân ai nấy cũng sẳn lòng ái kính.

  Đức vua Vô trách niệm thống lĩnh 4 phương, vì thế, ông có rất nhiều vị đại thần đáng kính nể luôn trung thành và giúp đỡ cho giang sơn của nhà vua ngày càng hưng thịnh, quốc thái dân an. Một trong những vị đại thần được vua kính trọng chính là đại thần Bảo Hải. Ngài Bảo Hải có rất nhiều con nhưng một trong số đó người con tên là Bảo Tạng có được 32 tướng tốt, vừa sinh ra đã có được cung đức vô biên.

  Từ nhỏ, Bảo Tạng đã được sống trong nhung lụa, được hưởng đầy đủ vinh hoa phú quý. Cuộc sống của ông vô cùng êm đềm, chính vì thế ông đâm ra chán nản đời sống xa hoa. Nhìn vào cảnh sống cực khổ, bệnh tật, sinh linh tử biệt của nhân sinh trong thế gian, ông cảm thấy bất lực, ông muốn tìm một con đường mới. Mở ra được cuộc sống không còn đau khổ, khóc than, chết chóc, bệnh tật…cho dân sinh để cứu khổ nhân thế. Được sự giác ngộ của các vị sư, ông nhanh chóng tu hành xuất gia. Không bao lâu thì ngài tu thành chính quả, đắc đạo thành phật,  chẳng đặng bao lâu mà đã thành Phật, hiệu là Bảo Tạng Như Lai, đủ các đạo Pháp nhiệm mầu, thần thông rộng lớn. Khi thành Phật rồi, thì Ngài dạo khắp các nơi mà hóa độ chúng sanh, có nhiều hàng đệ tử đã chứng đặng quả Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát, nên nhân dân ai nấy cũng sẵn lòng hoan nghênh. Sau này, khi mở ra thế giới cực lạc ông đổi pháp danh là Vô lượng thọ phật hay là phật a di đà.

  Dần đà ngài đi thuyết pháp, cứu khổ cứu nạn cho hàng vạn nhân sinh trong nhân gian. Ngài thuyết giải đạo pháp, khuyên nhân sinh một lòng hướng đạo đi theo con đường tu hành, xuất gia. Để tạo lại phúc đức cho con cháu cũng như giảm bớt tội ác của bản thân thoát khỏi âm phủ, đọa đày xác thân, trành hóa thành kiếp súc sinh,…

   Chat với Tượng Tâm Linh