• Tin tức sự kiện

  Ngài Vairocana Đại Nhật Như Lai

  13-10-2018 09:11

  Đại Nhật Như Lai (Vairocana, Mahavairocana; zh.: 大日如来, 毘盧遮那佛), hay Tỳ Lô Giá Na Phật chính là Pháp thân của Phật Thích Ca. Trong Mạn Đà La của Mật giáo thì Ngài Vairocana Đại Nhật Như Lai ở vị trí trung tâm. Ngài là biểu hiện của ánh sáng Trí Tuệ chiếu soi và diệt trừ bóng tối của vô minh.

  Ngai Vairocana Dai Nhat Nhu Lai

  Nguồn gốc của Ngài Vairocana Đại Nhật Như Lai

  Đại Nhật Như Lai, tên tiếng Phạn là Vairochna, dịch là Phật Ma Ha Tỳ Lô Giá Na, còn gọi là Phật Tỳ Lô Giá Na. Biểu thị Phật Đà từ bi ban cho chúng sinh sự gia trì vô lượng ánh sáng Phật. Ngài là Bản tôn, đồng thời là Phật căn bản tối thượng được Mật giáo cung phụng.

  Đại Nhật Như Lai được dịch từ Vairocana, theo tiếng Phạn có nghĩa là “biến chiếu”.  Tỳ Lô Giá Na (vairocana) có nghĩa là mặt trời, là soi sáng khắp muôn nơi, diệt trừ mọi chỗ u ám. Trí sáng của Phật chiếu khắp mọi nơi, không kể trong ngoài, ngày đêm.

  Theo quan điểm Đại Thừa, Đức Phật có ba Thân: Pháp thân, Báo thân, Hóa thân. Phật Thích Ca chính là Hóa thân của Phật. Trong khi đó, thân mà Phật Thích Ca đã chứng ngộ gọi là Pháp thân và đó là Đại Nhật Như Lai.

  Hình tượng của Ngài Vairochna Đại Nhật Như Lai

  Ngài hiện tướng Bồ Tát, tóc dài, đầu đội bảo quan Ngũ trí, nửa thân trên trang trí vòng cổ tay, vòng cánh tay, chuỗi ngọc; sắc thân màu trắng, 4 mặt 2 tay, thần thái khoan thai, quan sát khắp bốn phương. 4 mặt màu trắng tượng trưng không cấu nhiễm bụi trần. Hai tay kết ấn Thiền định, cầm bát bảo pháp luân biểu thị diễn thuyết Phật Pháp không ngừng nghỉ. Ngài khoác vải choàng vai bằng lụa, có đầy đủ sự trang nghiêm, ngồi xếp bằng khoan thai trên tòa hoa sen.

  Thờ cúng Ngài Vairocana Đại Nhật Như Lai man lại ý nghĩa gì đối với gia chủ

  Đại Nhật Như Lai là biểu tượng cho căn bản của sự tu tập giải thoát cần phải lấy Đại Bi làm gốc. Ngài đại diện cho tâm viên mãn, tối thắng của hoa sen trắng tinh khiết, trang nghiêm. Thành tâm thờ cúng sẽ được Ngài ban phước, soi đường chỉ lối giúp chúng ta thoát khỏi mọi u mê, bế tắc, những khổ đau trong cuộc sống, khai thông tâm thanh tịnh của chúng sinh

   Chat với Tượng Tâm Linh